Vergunningen: sinds eind 2014 versoepeling, vaak alleen meldingsplicht FleXstal!

We moeten meer gaan bouwen. Althans, dat lijkt de insteek van de nieuwe maatregelen die per 1 november 2014 moeten gaan gelden. “Bedrijven en bewoners krijgen meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen,” aldus Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat er meer aan- of uitgebouwd kan worden, of bijgebouwen geplaatst kunnen worden.

Voor de FleXstal tot 9,40 meter breed zal het vaak betekenen dat het alleen een vergunningsmeldingsplicht gaat worden.

Kijk voor meer informatie op onderstaande link.

http://vergunningvrij.omgevingsvergunning.com/bor1-11-2014.asp